Hipnoza je…

proces s katerim pomagamo ljudem izkoristiti njihove mentalne povezave, spomine in življenjske potenciale, da bi uresničili svoje lastne terapevtske cilje.

človeški fenomen, ki se zelo intenzivno raziskuje, kljub temu še vedno ni skupne dogovorjene definicije, s katero bi se večina strinjala.

naravno ponavljajoč fenomen in jo je doživel že skoraj vsakdo v različnih dnevnih situacijah kot je gledanje televizije, poslušanje glasbe, pri avtomatični vožnji po cesti z avtom itd.

Milton H. Erickson, je hipnozo razumel tudi kot posebno obliko komunikacije, ki omogoča klientu uporabljati njegovo lastno mišljenje, razumevanje, čustva, na način, ki se najbolj ujema z njegovo shemo življenja.

Najnovejše raziskave kažejo, da je hipnoza budno stanje z usmerjeno pozornostjo, povečano sugestibilnostjo in zmanjšano zunanjo zavestnostjo.

Hipnotično stanje se lahko vzpostavi v procesu relaksacije, s preusmeritvijo pozornosti, z disociacijo, z željami in pričakovanji. Vse to je pogojeno s subjektovo predstavljivostjo (imaginacijo). Hipnozo si lahko predstavljamo kot stanje intenzivne relaksacije in koncentracije, pri katerem se zavest-mišljenje oddalji od vsakodnevnih skrbi. V tem sproščenem stanju lahko podzavest kreativno odgovarja na sugestije in fantazije. Lahko se osredotočiš na stvari, ki jih želiš spremeniti in na načine, kako lahko to najbolje storiš, sproščeno, brez analitičnih in tesnobnih razmišljanj.

Koga lahko hipnotiziramo?

Hipnotizirati se da pravzaprav, do neke določene stopnje, vsako osebo, ki v to privoli. Hipnozo se da doseči pri triletnem otroku in pri starih ljudeh. Na splošno se da bolje hipnotizirati inteligentne ljudi, tu je seveda problem motivacije. najbolje se da hipnotizirati otroke stare od sedem do štirinajst let.

Globina hipnoze

Kako globoko hipnotično stanje bomo dosegli je odvisno od več stvari: Od usposobljenosti hipnotizerja in katero tehniko uporablja. Od naravne zmožnosti subjekta, ki pa se lahko s prakso spreminja. Od čustvenega naboja vsebine, ki jo razpravljamo. Od motivacije subjekta, od stopnje kooperacije, raporta oziroma zaupanja med subjektom in hipnotizerjem.

Nevarnosti hipnoze

V glavnem je nevarnost hipnoze lahko le v tem, da lahko neuk hipnotizer privede pre-psihotično osebo v psihozo. Brez dvoma hipnoza sama ni nevarna, nevarna je lahko le njena nepravilna uporaba.

Kontraindikacije

S strani hipnotizerja: Če ima hipnotizer tendence po izkazovanju moči in prevlade nad drugimi ljudmi. Če ima hipnotizer osebne interese ali želi pridobiti stranske koristi od hipnoze. Kadar terapevt vodi pacienta oz. klienta k ciljem, ki niso dogovorjeni.

S strani subjekta: V ne terapevtskem delu se moramo izogibati psihotičnim posameznikom, tistih, ki so močno emocionalno moteni, tistih, ki so močno depresivni ali suicidalni. Hipnoza če jo dela ne-medicinec, tudi ni priporočljiva pri osebah s slabo medicinsko anamnezo: srčna obolenja, astma, epilepsija in drugo.

Avtohipnoza

Avtohipnoza, ko človek hipnotizira sam sebe, se uporablja za zmanjševanje pred izpitne treme, za odpravo slabih navad, za zmanjševanje stresa, za spremembo vedenja-navad, vrednot in motivacije. Zahteva prakticiranje. Lahko se je navadiš tudi sam vendar je bolje da začneš ob pomoči izkušenega hipnotizerja.

Starostna regresija in progresija

To je potovanje v pretekla leta življenja, predvsem v otroška leta. Običajno lahko pridemo do drugega, tretjega leta starosti. Nekateri ljudje imajo zelo živahne spomine drugi ne. Eni pišejo v regresiji tako kot so pisali ko so bili otroci drugi tako kot odrasli. Age regression uporabljamo predvsem kadar raziskujemo travme iz otroštva, uporabljamo pa jo tudi, da se pacienti spominjajo lepih dogodkov iz preteklosti.

Področja delovanja hipnoze

Odrska hipnoza. – Medicinska hipnoza – Zobozdravstvena dentalna hipnoza – Forenzična hipnoza – Hipnoza pri vzgoji – Hipnoza v poslu – Hipnoza v športu – Hipnoza v psihoterapiji (Hipnoterapija).

Zmanjševanje in odstranjevanje bolečine

Zmanjševanje bolečine med porodom, v zobozdravstvu, pri opeklinah, pri raznih kroničnih obolenjih, pri rakavih bolnikih, pri operacijah namesto anestezije in podobno. V zadnjih letih jo uporabljajo, predvsem v skandinavskih državah vedno bolj namesto anestezije, saj je cenejša, brez stranskih učinkov za pacienta. Iz Belgije poročajo, da so v zadnjih letih naredili 8 tisoč petsto različnih operacij v hipnozi. Veliko se uporablja pri kroničnih bolečinah kot so glavoboli, fantomska bolečina, revmatične bolečine itd. V Evropi se veliko uporablja v zobozdravstvu za direktno zmanjševanje bolečine in pri zmanjševanju strahu pred posegom. Pri bolnikih z malignimi obolenji se uporablja za zmanjševanje bolečin, za ojačanje dobrega počutja in odpornosti.

V ožjem pomenu besede pa pomeni hipnoterapija psihoterapijo v hipnotičnem stanju.