Splošni pogoji poslovanja spletne strani integrapija.si so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna stran integrapija.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi storitev. Upravlja jo Integrapija, Staš Štrukelj Pirc s.p., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani integrapija.si, v nadaljevanju uporabnik.
Z obiskom spletne strani in z oddajo kontaktnega obrazca uporabnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani integrapija.si ter se z njimi v celoti strinja.

PODATKI O PONUDNIKU
Integrapija, Staš Štrukelj Pirc s.p.
DDV zavezanec: NE
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:
Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja) Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon), bistvene značilnosti storitve.

CENA
Ponudnik prodaja svoje storitve po cenah, ki so navedene na spletni strani v kategoriji Cenik, kjer so jasno in nedvoumno prikazane. Navedene cene so v evrih.
Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila storitve.

VARNOST SPLETNE STRANI
Ponudnik zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.